طلاق توافقی

t;h1 style=”text-align: justify;”>طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از مرسوم ترین انواع طلاق است که زوجین با توجه به سختی مسیر طلاق های یکطرفه به این نتیجه میرسند که بهتر است هرچه زودتر بدون هیچ دغدغه ای از هم جدا شوند نحوه طلاق گرفتن توافقی زمانی است که زوجین در خصوص مهریه،نفقه،اجرت المثل ایام زوجیت و حضانت فرزند در طلاق توافقی به توافق برسند که معمولاً در این نوع از طلاق زن با بذل بخشی از مهریه اقدام به طلاق می نماید و مراحل طلاق توافقی بدینگونه است که پس از درخواست طلاق توافقی توافقات که در داوری ثبت میگردد دادنامه طلاق صادر میگردد که طرفین باید ظهر دادنامه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط نمایند .

پس از اینکه بر این اساس دادنامه صادر گردید به طرفین ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ دارای اعتبار 3 ماه است که اگر زوجین در این مدت یعنی ظرف 3 ماه اقدام به اجرای صیغه طلاق ننمایند دادنامه اعتبار خود را از دست میدهد فلذا باید در این مدت با در دست داشتن شناسنامه و سند نکاح به یکی از دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و اقدام به اجرای دادنامه و صیغه ی طلاق نمایند. البته زوجین میتوانند جهت طلاق توافقی سریع این موارد را به وکیل در طلاق توافقی موسسه حقوقی ما بسپارند تا حسب تجربه ای که دارند ظرف یک روز همه این اقدامات را انجام بدهند.

کارآگاه خصوصی

طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟

طلاق توافقی توسط وکیل باعث سرعت و کیفیت بالا میشود و در مواردی نیز طلاق توافقی از طرف زن مطرح میگردد که این برای زمانی است که زن دارای حق طلاق توافقی در دوران عقد می باشد و در آن زمان وکالت در طلاق را گرفته باشد از مراحل طلاق توافقی این است که زن به ما بذل رجوع نکند و در طهر غیر مواقعه باشد مهمترین سوال در این خصوص این است که طلاق توافقی چقدر طول می کشد در جواب باید گفت بدون حضور وکلای پایه یک ما معمولاً 10 تا 15 روز طول میکشد و با حضور وکیل طلاق توافقی حرفه ای و پایه یک ما تنها یک روز زمان نیاز است تا طلاق ثبت و شناسنامه تحویل شما گردد. البته طلاق توافقی ارزان موسسه حقوقی تهران مدافع و کیفیت بالای آن زبانزد عام و خاص گردیده است.

قانون جدید طلاق توافقی:

در حالت جدید طلاق توافقی با توجه به ابلاغ قانون به دادگاهها به صورت ابتدایی حضور در دادگاه امکانپذیر نبوده و جلسات مشاوره به تعداد 5 جلسه اجباری می باشد جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص و برای اطلاع از بهترین راه کاهش مدت طلاق توافقی میتوانید با شماره های موجود در سایت تماس گرفته و از مشاوره رایگان حقوقی با بهترین وکلای پایه یک خانواده بهره مند شوید.

مدارک لازم جهت طلاق توافقی

1- عقد نامه یا رونوشت محضر

2- کپی کارت ملی و اصل

3- کپی شناسنامه و اصل

4 – عکس

برای اطلاعات تکمیلی درمورد هزینه ها ی دادرسی و یا حق الوکاله به صورت کاملاً رایگان با ما تماس بگیرید

کارآگاه خصوصی

نمونه رای طلاق توافقی:

دادگاه خانواده ۳۱۰ (عمومی حقوقی ) تاریخ جلسه : 26/3/94 طرفین دادرسی خواهان : نگاه ، خوانده : محمد علی شماره پرونده : 940997 موضوع دادرسی : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) دلایل و منضمات دادخواست : 1. کپی سند رسمی ازدواج 2.کپی شناسنامه ها 3-کپی کارت ملی

گردشکار پرونده:

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه به استحضار میرساند اینجانب نگاه برابر سند رسمی ازدواج پیوست به عقد دائمی آقای محمد علی درآمده ام با توجه به مشکلات عدیده¬ای که در زندگی مشترک به وجود آمده زندگی را غیر ممکن نموده است لذا با شرایط ذیل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم . در صورت لزوم ارجاع امر به پزش قانونی مورد استدعاست.

زوجه با بذل مهریه وسایر حقوق قانونی خویش تقاضای رسیدگی وصدور حکم مبنی برگواهی عدم امکا ن سازش را دارد،جهیزیه در اختیار وی می باشد ،زوجین دارای یک فرزند مشترک 6 ساله هستند viagra generico online españa. برحسب دستور معاونت محترم قضایی ارجاع موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده) ر ارجاع که پس از ثبت به کلاسه فوق دادرس دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور می نماید. دادخواست از طرف ریاست دادگستری شهرستان به شعبه حقوقی(خانواده) ارجاع داده می شود. قاضی محترم شعبه ضمن دستور ثبت و تعیین وقت دستور می دهند که مراتب به مرکز مشاوره ارجاع می گردد.

پس از تشکیل جلسه مشاوره ما حصل آن توسط مرکز فوق صورتجلسه و به شعبه اعاده می¬گردد. بدین شرح که زوجین جهت مشاوره به مرکز مراجعه و حسب گفتگوهای بعمل آمده زوجین تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارند و قصد جدایی دارند و حاضر به ادامه جلسات مشاوره نیستند.

طلاق توافقی | کارآگاه خصوصی

طلاق توافقی | کارآگاه خصوصی

جلسه رسیدگی:

در وقت مقرر جلسه دادگاه عمومی حقوقی به تصدی امضاء کننده تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است .خواهان سرکار خانم نگاه وخوانده آقای محمد در دادگاه حضور دارند وهویت طرفین محرز است.طرفین اظهار داشتند خواسته به شرح دادخوست تقدیمی است به موجب سندرسمی با یکدیگر ازدواج نموده ایم وثمره ازدواجمان یک فرزند می باشد. با توجه به مشکلات واختلافات پیش امده وعدم توافق وتفاهم اخلاقی وفکری قادر به ادامه زندگی مشترک بایکدیگر نمی باشیم. زوجه اظهار داشت تمام حق و حقوق مالی (مهریه ، نفقه ، اجرت المثل) خود را بذل می کنم در قبال طلاق و زوج هم قبول بذل می نماید. دادگاه خطاب به طرفین به صلح و سازش بایکدیگر وادامه زندگی مشترک دعوت ونصیحت می شوید چه می¬گویید ؟ اعلام داشتند امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داریم .

جلسه دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است .دفتر معرفی نامه ای زوجین با به مرکز مشاوره اعلام داشتند لذا خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی قرار دادگاه نظر به اینکه خواهان کماکان اصرار به طلاق و جدایی دارند. در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وپرونده امر تحت نظراست طرفین حضوردارند و اعلام داشتند خواسته مان به شرح مندرج است و تقاضای صدور گواهی عدم سازش داریم وبا توجه به اینکه زوج حاضر به بذل مهریه خود گردیده است من نیز حاضر به طلاق وی می باشم . دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی واظهارات طرفین در جلسات دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

کارآگاه خصوصی

رای دادگاه: درمورد دادخواست خانم نگاه فرزند فضل الله به طرفیت اقای محمد علی فرزند به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به شرح متن دادخواست نظر به اینکه اولا رابطه زوجیت ایشان به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ترتیب1006 مورخ 7/4/87 تنظیمی در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج 13 حوزه ثبت محرز است و ثانیا سعی و تلاش دادگاه و شاور در ایجاد صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نگردید ، لذا دادگاه با توجه به درخواست زوجین به استناد مواد 1133و 1146 قانون مدنی و مواد 24و26و27و31و34 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می نماید به این ترتیب آنها می توانند حداکثر 3 ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام کنند. نوع طلاق با توجه به بذل و سایر حقوق مالی و قبول زوج خلع است . زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام سینا شش ساله می باشندکه حضانت طفل در حال حاضر بازوجه است و زوج تعهد گردید ماهانه مبلغ 000/250/1 ریال بابت نفقه به کارت زوجه بشماره 307869292 بانک ملی واریز ننمایدو می تواند روزهای جمعه از ساعت 9 صبح تا 6 بعدازظهر فرزند خود جهت ملاقات از محل سکونت زوجه تحویل گرفته و پس از ملاقات در همین محل تحویل دهد. حسب اعلام طرفین جهیزیه در اختیار زوجه میباشد و متعلق به وی میباشد که به وی مسترد خواهد شد و حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه باردار نمی باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

منبع : ویکی پدیا

طلاق توافقی | کارآگاه خصوصی

طلاق توافقی | کارآگاه خصوصی

با برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ارسال در : کارآگاه خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*